Prefabrykowanych elementów żelbetowych konstrukcji budynków, hal, stadionów itp.

  • prefabrykowane belki (nie sprężone)
  • prefabrykowane słupy
  • prefabrykowane stopy fundamentowe (np. "szklanki")
  • prefabrykowane ściany oporowe
  • prefabrykowane gzymsy wiaduktów itp.