Prefabrykowane żelbetowe biegi schodowe

  • schody zewnętrzne (wykonane z betonu mrozoodpornego)
  • schody wewnętrzne: biegi proste, zabiegowe oraz spoczniki

Loga