O firmie

SCANBET Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe SCANBET Spółka z o.o. powstało w 1996 roku. Od początku swojej działalności zajmuje się produkcją prefabrykatów żelbetowych dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i inżynieryjnego.

Współpracujemy z biurami projektowymi, specjalizującymi się w projektowaniu obiektów w technologii prefabrykacji budowlanej.

Zatrudniamy 140 wykwalifikowanych pracowników.

Prefabrykaty wytwarzane są w zakładzie prefabrykacji w Chociwlu. Zakład położony jest 60 km od Szczecina na działce o powierzchni 7 hektarów.

Produkcja realizowana jest w halach o łącznej powierzchni 6.500 m2. Hale wyposażone są w 8 suwnic o udźwigach od 3 do 10 ton.

Węzeł betoniarski wybudowany w roku 2006 o pojemności mieszalnika 1,7 m3 i wydajności 25 m3 na godzinę, gwarantuje jednorodną masę betonową. Produkcja betonu kontrolowana jest przez własne laboratorium . Miesięczna wielkość produkcji wynosi ok. 1600 m3 wyrobów prefabrykowanych, z czego 50% przeznaczona jest dla naszych klientów w Niemczech i Szwecji.

Proces produkcji jest kontrolowany i certyfikowany niezależnie przez trzy instytucje:

1. Brandenburgische Technische Universitat Cottbus

(certyfikat zgodności o nr rejestrowym 51/12, dot. zgodności z normami DIN EN 206-1:2001-07, DIN 1045-1-3 2008-08, DIN 1045-4:2001-7)

2. KONTROLLRADET Oslo

(certyfikat zakładowej kontroli produkcji nr 1111-CPD-0408 oraz certyfikat nr PROD-050 dot. systemu produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych w zgodności z NS-EN 13369:2001)

3. NORDCERT AB Stockholm

( certyfikat nr 2113 dot. zgodności z normami EN 13369, BKR i BBK oraz zasadami certyfikacji BBC)

Powyższe certyfikaty upoważniają nas do sprzedaży prefabrykatów w krajach Unii Europejskiej i Norwegii używając oznaczenia CE .

Oprzyrządowanie firmy:

 • węzeł betoniarski V=1,7 m3 z automatycznymi dozownikami kruszywa, cementu, wody i dodatków chemicznych.
 • węzeł betoniarski zewnętrzny V=0,5 m3 z zasiekami na kruszywo, dozowanie wagowe automatyczne.
 • transport wewnętrzny betonu za pomocą zasobnika betonu V = 1,8 m3 sterowanego automatycznie.
 • dźwigi, 2 suwnice o udźwigu 10 ton, 3 suwnice o udźwigu 8 ton, 1 suwnica o udźwigu 5 ton, 2 suwnice o udźwigu 3 ton, 3 żurawie wieżowe o udźwigu 4 ton, suwnica bramowa o udźwigu 5 ton.
 • formy do produkcji prefabrykowanych schodów betonowych.
 • forma do produkcji prefabrykowanych szybów windowych.
 • stoły stalowe do formowania prefabrykatów 800 m2.
 • stoły z podłogą drewnianą do formowania prefabrykatów 500 m2.
 • stoły stalowe do formowania płyt typu filigran 200 m2.
 • forma do produkcji słupów i podciągów dwurzędowa o długości 21 m.
 • automat do gięcia strzemion, nożyce do cięcia stali , stół do cięcia siatek, giętarki do prętów zbrojeniowych.
 • zestawy zawiesi linowych, łańcuchowych, trawersów.

Loga