BIURO ZARZĄDU SEKRETARIAT

tel. (+48) 91 57 88 250 e-mail: biuro@scanbet.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – MONTAŻOWE „SCANBET” Sp. z o.o.

73-120 Chociwel (województwo zachodniopomorskie) ul. Fabryczna 1
tel. (+48) 91 578 82 50
tel. (+48) 91 578 82 51
fax (+48) 91 578 82 57

e-mail: biuro@scanbet.com.pl

NIP: PL 9551264828 REGON: 810907859 Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000148193 Kapitał zakładowy: 200.880,00 PLN

Strona używa cookies Dowiedź się więcej