Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – MONTAŻOWE „SCANBET”  Sp. z o.o.

73-120 Chociwel (województwo zachodniopomorskie)
ul. Fabryczna 1

tel. (+48) 91 578 82 50, 51
fax (+48) 91 578 82 57

www.scanbet.com.pl
e-mail: biuro@scanbet.com.pl

BIURO ZARZĄDU
SEKRETARIAT

tel. (+48) 91 57 88 250
e-mail: biuro@scanbet.com.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE

tel. (+48) 91 57 88 258
e-mail: ofertowanie@scanbet.com.pl

EXPORT

tel. (+48) 91 57 88 260
tel. (+48) 539 936 170
e-mail: akochaniak@scanbet.com.pl


NIP: PL 9551264828
REGON: 810907859       
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000148193
Kapitał zakładowy: 200.880,00 PLN

LOKALIZACJA FIRMY