Niniejsze ogólne warunki umów (OWU) stosowane są we wszelkich umowach zawieranych z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „SCANBET”

spółka z o. o. (dalej przywoływaną jako SCANBET lub Sprzedawca) z siedzibą w Chociwlu, ul. Fabryczna 1, 72-130 Chociwel, akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS nr 0000148193, NIP 955-12-64-828, kapitał zakładowy 200.880 zł.

Zmiany obowiązują Kupującego od dnia doręczenia ich Kupującemu lub od dnia opublikowania ich na stronie internetowej SCANBET – www.scanbet.com.pl (w zależności co nastąpiło wcześniej). Zmienione OWU mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Kupującego po dacie doręczenia mu zmienionych OWU lub od dnia opublikowania ich co nastąpiło wcześniej.

Kontakt


    Maksymalna wielkość pliku: 10MB