Certyfikaty

Nasze wszystkie procesy produkcyjne realizowane są pod nadzorem Zakładowego Systemu Kontroli Jakości. Dysponujemy własnym laboratorium, które nadzoruje przestrzeganie norm i standardów materiałów. Każdy etap produkcji podlega ścisłej kontroli.

PEŁNA KONTROLA JAKOŚCI

Certyfikowane i standaryzowane
procesy produkcyjne
na każdym etapie

W SCANBET prowadzona jest kontrola jakości na podstawie Zakładowego Systemu Kontroli Jakości. Polega ona na kontroli wykonywanych operacji na każdym etapie produkcji.

 

Nasz System Kontroli Jakości został pozytywnie zaopiniowany przez polską jednostkę certyfikującą CWB z Warszawy. Jednostka certyfikująca CWB nadała firmie SCANBET certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 2767-CPR-0146, dotyczący systemu oceny zgodności dla wymienionych norm:

 

– EN 13225:20013 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne;

 

– EN 13747:2005+A1:2010 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych;

 

– EN 14843:2007 Prefabrykaty z betonu. Schody;

 

– EN 14992:2007 + A1:2012 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian;

 

– EN 15258:2008 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych;

 

– EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów.

 

Posiadanie tego certyfikatu upoważnia producenta do oznakowywania swoich wyrobów znakiem CE (zgodność europejska), a co za tym idzie, sprzedaży swoich wyrobów na całym rynku Unii Europejskiej.

 

System Kontroli Produkcji firmy SCANBET spełnia również wymogi normy DIN EN 206-1, DIN1045-1 do 3, DIN1045-4, potwierdzone Certyfikatem Zgodności nr 51/12 wydanym przez Brandenburgische Technische Universitat Cottbus (BTU)

 

Akredytuje nas również Szwedzkie Stowarzyszenie Systemu Certyfikacji NORDCERT. W/w Stowarzyszenie przyznało nam Certyfikat nr 2113, który potwierdza, że firma ustaliła i wdrożyła system produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych kategorii B, zgodnie z normą EN 13369:2018 wraz z dodatkowymi wymaganiami dla wyrobów betonowych przeznaczonych na rynek szwedzki.

 

Firma P.B.-M. SCANBET sp. z o.o. jako pierwsza w Polsce, uzyskała deklarację środowiskową EPD – Environmental Product Declaration – opracowaną przez ITB z Warszawy.

 

Certyfikat nr 105/2020 Deklaracji Środowiskowej III typu (EPD) potwierdza poprawność ustalenia danych uwzględnionych przy opracowaniu Deklaracji Środowiskowej III typu oraz zgodność z wymaganiami normy PN-EN 15804+A1:204-04.

 

Deklaracje EPD – zgodnie z ISO 14025 – to podstawa do sporządzenia bilansu ekologicznego obiektu, a informacje w nich zawarte są niezbędne do uzyskania certyfikatu dla budynków spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju (np. certyfikacja BREEAM i LEED).

System ocen środowiskowych

 

Istnieje kilka różnych systemów oceny środowiskowej wyrobów budowlanych, z rygorystycznymi kryteriami, które muszą zostać spełnione, aby produkt został uznany za zatwierdzony i zarejestrowany.
Nasze produkty znajdują się w trzech Szwedzkich systemach ocen środowiskowych:

  • Byggvarubedomningen
  • SundaHus
  • Svanen

Poszczególne systemy oceniają produkty związane z budownictwem na podstawie ich składu chemicznego i wpływu na środowisko. Produkty podlegają ocenie we wszystkich aspektach życia elementu: na etapie produkcji, użytkowania oraz utylizacji.

 

 

Status (ocena) naszych elementów w poszczególnych bazach środowiskowych:

ProduktByggvarubedomningenSundaHusSvanen
Prefabrykowane balkony, podestyRekomendowaneAZatwierdzone
Prefabrykowane słupy i belkiZaakceptowaneAZatwierdzone
Prefabrykowane ściany monolityczneZaakceptowaneAZatwierdzone
Prefabrykowane ściany warstwoweZaakceptowaneBZatwierdzone
Prefabrykowane schodyRekomendowaneAZatwierdzone

Certyfikaty

Zakładowy System Kontroli Jakości sprawuje nadzór nad każdym etapem produkcji. Nasz System Kontroli Jakości został pozytywnie zaopiniowany przez polską jednostkę certyfikującą CWB z Warszawy.

Kontakt


    Maksymalna wielkość pliku: 10MB