Certifikat

Certifikat

Alla våra produktionsprocesser utförs under övervakning av företagets eget kvalitetskontrollsystem. Vi har ett eget laboratorium som övervakar efterlevnaden av normer och standarder för material. Alla steg av tillverkningen sker under strikt kontroll.

FULLSTÄNDIG KVALITETSKONTROLL

Certifierade och standardiserade
produktionsprocesser i varje steg

På SCANBET genomförs kvalitetskontroller enligt företagets interna kvalitetskontrollsystem. Det innebär att operationer som utförs i varje tillverkningssteg kontrolleras.

 

Vårt kvalitetskontrollsystem har fått en positiv bedömning från det polska certifieringsorganet CWB i Warszawa. Det certifierade organet CWB beviljade SCANBET certifikatet för fabrikens egen tillverkningskontroll nr 2767-CPR-0146 avseende systemet för bedömning av överensstämmelse med följande standarder:

 

– EN 13225:20013 Förtillverkade betongprodukter. Stångformade konstruktionselement;

 

– EN 13747:2005+A1:2010 Förtillverkade betongprodukter. Plattbärlagselement;

 

– EN 14843:2007 Förtillverkade betongprodukter. Trappor;

 

– EN 14992:2007 + A1:2012 Förtillverkade betongprodukter. Väggelement;

 

– EN 15258:2008 Förtillverkade betongprodukter. Stödmurselement;

 

– EN 14991:2007 Förtillverkade betongprodukter. Grundläggningselement.

 

Detta certifikat ger tillverkaren behörighet att märka sina produkter med CE-märkningen (europeisk överensstämmelse) och därmed sälja sina produkter på hela EU:s inre marknad.

 

Systemet för tillverkningskontroll på SCANBET uppfyller även kraven i DIN EN 206-1, DIN1045-1 till 3, DIN1045-4, vilket bekräftas med intyg om överensstämmelse nr 51/12 utfärdat av Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU)

 

Vi är också ackrediterade av Sveriges ledande certifieringsorgan NORDCERT. Det ovannämnda certifieringsorganet beviljade oss certifikat nr 2113 som bekräftar att företaget har etablerat och implementerat ett system för tillverkning av prefabricerade armerade betongelement kategori B i enlighet med EN 13369:2018 inklusive ytterligare krav som ställs på betongprodukter avsedda för den svenska marknaden.

 

P.B.-M. SCANBET sp. z o.o. var det första företaget i Polen som fick en miljövarudeklaration EPD – Environmental Product Declaration – utvecklad av ITB i Warszawa.

 

Certifikat nr 105/2020 och miljövarudeklaration av typ III (EPD) bekräftar riktigheten av de data som tagits i beaktande vid utvecklingen av miljövarudeklarationen av typ III och överensstämmelse med kraven i PN-EN 15804+A1:204-04.

 

EPD-deklarationer – enligt ISO 14025 – är grunden för att upprätta en ekologisk balans för anläggningen och den information som finns däri behövs för att få ett certifikat för byggnader som uppfyller kraven på hållbar utveckling (t.ex. BREEAM- och LEED-certifiering).

Miljöbedömningssystem

 

Det finns flera olika miljöbedömningssystem för byggprodukter med stränga kriterier som måste uppfyllas för att en produkt ska anses godkänd och registrerad.
Våra produkter ingår i tre svenska miljöbedömningssystem:

  • Byggvarubedomningen
  • SundaHus
  • Svanen

Varje system bedömer byggprodukter utifrån deras kemiska sammansättning och miljöpåverkan. Produkter bedöms med avseende på alla aspekter av elementets livscykel: vid tillverkning, användning och bortskaffande.

 

 

Status (bedömning) av våra element i olika miljödatabaser:

ProduktByggvarubedomningenSundaHusSvanen
Prefabricerade balkonger, avsatserRekommenderasAGodkända
Prefabricerade pelare och balkarAccepterasAGodkända
Prefabricerade monolitiska väggarAccepterasAGodkända
Prefabricerade sandwichväggarAccepterasBGodkända
Prefabricerade trapporRekommenderasAGodkända

Certifikat

Företagets eget kvalitetskontrollsystem övervakar varje steg i produktionen. Vårt kvalitetskontrollsystem har fått en positiv bedömning från det polska certifieringsorganet CWB i Warszawa.

Kontakt


    Maximal filstorlek: 10MB