Miljö

Klimatansvar

Vårt mål är att säkerställa en harmonisk samexistens med naturen och att vidta alla åtgärder för att minska vår produktions påverkan på miljön. Lista över några utvalda åtgärder från många som genomförts av P.B.-M. SCANBET Sp. z o.o. nedan.

P.B.-M. SCANBET sp. z o.o.

EPD:s miljödeklaration

Företag P.B.-M. SCANBET Sp. z o.o. var den första i Polen som fick EPD (Environmental Product Declaration) utvecklad av Building Research Institute från Warszawa.

Certifikat nr 105/2020 av miljödeklarationstyp III (EPD) bekräftar noggrannheten av de data som ingår i utvecklingen av miljödeklarationstyp III och överensstämmelse med kraven i PN-EN 15804 + A1: 204-04-standarden.

EPD: deklarationer, i enlighet med ISO 14025, ligger till grund för att upprätta den ekologiska balansen i anläggningen, och den information som finns däri är nödvändig för att få certifikat för byggnader som uppfyller kraven för hållbar utveckling, såsom BREEAM och LEED-certifiering.

EkoProducent

Minskning av CO2-utsläpp

Under 2022 uppnådde vi positionen som en av de tre största mottagarna av cement med låga utsläpp. Denna unika position har direkta och positiva konsekvenser för minskningen av koldioxidutsläpp (CO2). Genom att välja cement med låga utsläpp är vi aktivt involverade i miljöskydd och hållbar utveckling.

Genom att föredra cement med lågt koldioxidutsläpp bidrar vi till att minska vårt eget koldioxidavtryck och påverkan på atmosfären. Ett sådant medvetet tillvägagångssätt har en betydande inverkan på kampen mot det globala problemet med klimatförändringar.
Som ett resultat har vårt företag bidragit till en verklig minskning av CO2-utsläppen, vilket är ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid.

Solceller

Förnybara energikällor

Den nuvarande installationen på 50 kW är grunden för vårt engagemang för förnybar energi och hållbarhet. Detta är ett bevis på vår beslutsamhet och långsiktiga vision att minska vårt koldioxidavtryck och gå mot större energioberoende.

Den planerade utbyggnaden av anläggningen till en kapacitet på 200 kW kommer att öka vårt bidrag till förnybar energiproduktion. Genom denna expansion kommer vi att öka vår förmåga att generera ren energi, bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och skydda miljön.

Vårt långsiktiga mål är ambitiöst, men vi tror att vi tack vare vår beslutsamhet, innovation och engagemang kommer att kunna genomföra utbyggnaden av vår anläggning till en kapacitet på 200 kW. Detta steg kommer att gynna både vårt företag och vårt samhälle genom att bidra till en mer hållbar framtid baserad på ren, förnybar energi.

 • Från och med 06.2023
 • Arbetsdagar: 537
 • Årlig produktion: 12.88 MWh
 • Total produktion: 63.21 MWh
 • Total produktion: 18.96 KB PLN
 • Planterade träd: 3443.93
 • CO2-förebyggande: 36.72 ton
 • Kol sparat: 25.28 ton
Ansvarsfulla lösningar

Miljöbedömningssystem

I vår produktionsverksamhet lägger vi stor vikt vid hållbar utveckling och att minimera negativ påverkan på miljön. Därför är vi stolta över att våra produkter har inkluderats i tre välkända miljöbedömningssystem i Sverige.

 • Svanen
 • SundaHus
 • Byggvarubedomningen
ProduktByggvarubedomningenSundaHusSvanen
Prefabricerade balkonger, avsatserRekommenderasAGodkända
Prefabricerade pelare och balkarAccepterasAGodkända
Prefabricerade monolitiska väggarAccepterasAGodkända
Prefabricerade sandwichväggarAccepterasBGodkända
Prefabricerade trapporRekommenderasAGodkända

Alla dessa klassificeringssystem är kända för de rigorösa kriterier som måste uppfyllas för att en produkt ska anses vara godkänd och registrerad. Tack vare detta genomgår våra produkter en detaljerad analys av deras kemiska sammansättning och miljöpåverkan i olika aspekter av deras livscykel – från produktionsstadiet, via användning, till kassering.
Genom att bedöma våra produkter i dessa miljösystem bekräftar vi att de uppfyller högt ställda miljökrav. Vårt engagemang för att tillhandahålla hållbara och ansvarsfulla byggnadslösningar återspeglas fullt ut genom vår närvaro i dessa klassificeringssystem.

Lösningar
för fastighetsutvecklare
och industri

Vi samarbetar med designkontor som är specialiserade på att designa byggnader som ska byggas med prefabricerade element. Vi erbjuder en robust lösning för fastighetsutvecklare och industri.

Tillverkning

Vi tillverkar högkvalitativa prefabricerade betongelement på individuell beställning.

Transport

Vi erbjuder specialiserade och internationella transporter av prefabricerade element.

Partnerskap

Vi tror på partnerrelationer med våra kunder. Transparenta och professionella.

Kvalitet

Vi har ett eget laboratorium. Våra prefabricerade element genomgår noggranna tester.

TILLVERKARE AV PREFABRICERADE BETONGELEMENT

P.B.-M. SCANBET sp. z o.o.

P.B.-M. SCANBET sp. z o.o. är en ledande tillverkare av prefabricerade betongelement i Polen med många års erfarenhet inom byggbranschen. Företaget erbjuder ett brett utbud av förtillverkade och kundanpassade betongelement. Sortimentet omfattar prefabricerade väggar, balkonger, trappor och konstruktionselement som pelare och balkar. Prefabricerade betongelement kännetecknas av hög kvalitet och hållbarhet. Genom tillämpning av modern teknik och ständiga förbättringar i produktionsprocesser kan SCANBET genomföra även de mest krävande projekt och möta de mest utmanande kundbehoven.

 • Hög utförandekvalitet Produkter från SCANBET kännetecknas av mycket hög precision på utförande, vilket är särskilt viktigt när det gäller konstruktionselement, såsom prefabricerade väggar. Det gör att byggherrar vara säkra på att de får produkter med exakta dimensioner och egenskaper som ger hela konstruktionen stabilitet och hållbarhet.
 • Ett brett urval av produkter SCANBET erbjuder ett brett urval av prefabricerade byggelement av armerad betong, från väggar och bottenplattor till dekorativa element. Det ger kunderna möjlighet att anpassa produkter till sina individuella behov och krav, vilket bidrar till högre effektivitet och sparar tid och pengar under byggprocessen.

Certifikat

Företagets eget kvalitetskontrollsystem övervakar varje steg i produktionen. Vårt kvalitetskontrollsystem har fått en positiv bedömning från det polska certifieringsorganet CWB i Warszawa.

Kontakt


  Maximal filstorlek: 10MB