Företagets samhällsansvar (CSR)

Företagets
samhällsansvar

Sponsring och välgörelseaktiviteter som SCANBET genomför syftar till att utveckla lokalsamhället och stödja våra anställdas familjer.

LKS Piast Chociwel

Vi har stöttat LKS Piast Chociwel och UKS Piast Junior Chociwel i många år och i år känner vi har vunnit dubbelt – vi har inte bara stöttat klubben ekonomiskt, utan även kan se idrottarnas utveckling och passion. LKS Piast Chociwel grundades 1948 och har bedrivit verksamhet fram till idag.

Åldersintervall: från 13 år.

Klicka på den valda bilden för att öppna hela fotogalleriet av LKS Piast Chociwel.

UKS Piast Junior Chociwel

Åldersintervall: från 6 till 13 år.

 

Klicka på den valda bilden för att öppna hela fotogalleriet av UKS Piast Junior Chociwel.

Verksamhetsområden

SCANBETs sponsringsverksamhet bedrivs lokalt och omfattar följande områden:

Sport

Stöd till massidrott och lokala sportevenemang som ofta kombineras med välgörenhetsaktiviteter samt uppmuntran till fysisk aktivitet.

Evenemang och projekt

Evenemang och projekt som är viktiga för lokalsamhällen – främjande av företagets image som en viktig och aktiv partner för företagsmiljöer och lokalförvaltning.

SAMHÄLLSANSVAR

Främjande
av idrott och kultur

Utöver verksamhet som är inriktad på tillverkning av prefabricerade element har SCANBET sedan lång tid aktivt bidragit till utvecklingen av sport i vår lokala skala genom aktivt sponsringsstöd till Piast Chociwel fotbollsklubbar.

För media

I frågor som rör företagsfrämjande, media, marknadsföring, sponsring, partnerskap för att vidta främjande åtgärder och pressmaterial – vänligen kontakta oss:

Certifikat

Företagets eget kvalitetskontrollsystem övervakar varje steg i produktionen. Vårt kvalitetskontrollsystem har fått en positiv bedömning från det polska certifieringsorganet CWB i Warszawa.

Kontakt


    Maximal filstorlek: 10MB