Prefabricerade väggar

Prefabricerade betongväggar

Vi tillverkar hållbara och lättmonterade prefabricerade en-, två- och treskiktsväggar av betong som framställs med hög precision. Vi erbjuder internationella och specialiserade transporter.

SANDWICHVÄGGAR OCH STÖDMURAR

Prefabricerade
halvsandwich- och sandwichväggar

Vi tillverkar prefabricerade massiva väggelement som består av ett eller flera skikt med ett isoleringsskikt av cellplast, styrodur eller mineralull. Prefabricerade betongväggar används för byggande av bostadsområden, offentliga byggnader och industrihallar. Beroende på kundens val kan väggarna tillverkas med dörr- och fönsteröppningar. Vi tillverkar även prefabricerade stödmurar med L- eller T-format tvärsnitt och med en symmetrisk eller icke-symmetrisk undersida som används för att överföra last från den skyddade konstruktionen till underlaget, som fristående konstruktioner och vid byggande av ramper, kanaler och tunnlar.

 

  • Väggarnas yttre ytor kan vara enhetliga eller ha olika strukturer
  • Prefabricerade sandwichväggar kan ha färdiga fönster- eller dörröppningar
  • De kan förses med delar av elektriska eller sanitära installationer samt med tillbehör för anslutning av dessa delar på byggarbetsplatsen
  • Vi erbjuder ett brett urval av väggstorlekar för bostäder, offentliga byggnader, industrihallar etc.
KUNDANPASSAD TILLVERKNING

Prefabricerade
betongväggar

Prefabricerade betongväggar är en allt mer populär lösning inom byggbranschen på grund förenklad och förkortad process för tillverkning av betongelement. Vi levererar färdiga prefabricerade armerade betongväggar direkt till byggarbetsplatsen. Genom tillämpning av modern teknik och noggranna förberedelser får vi hållbara moduler som tillverkas med hög precision och kan lätt och snabbt monteras. Prefabricerade betongväggar är hållfasta och motståndskraftiga mot yttre påverkan, vilket gör dem till ett attraktivt val för många byggherrar.


Sandwichväggar (väggar med tre skikt) SW

Betongväggar med tre skikt består av ett invändigt konstruktionsskikt, ett isolerande skikt
och ett yttre skikt som säkerställer byggnadens estetik och skyddar mot regnvatten.
Det inre betongskiktet är 120–200 mm tjockt och fungerar med lämplig armering som
bärande vägg. Det mellersta isoleringsskiktet har en tjocklek som säkerställer önskad
värmeisolering. Det yttre skiktet är vanligtvis en armerad betongplatta med en tjocklek av 60
till 80 mm.

På fasadskiktet är det vanligt att göra strukturella texturer på matriser, t.ex., imitera trä,
rustikation eller andra mönster. Fasadskiktet kan även målas, putsas eller kombineras med
klinkersten. Det finns möjlighet till leverans med inbyggda fönstersnickerier.
Element i det rostfria ankarsystemet används för att ansluta betongskikten: platta ankare,
ringar och ankarstift.

Som standard är prefabricerade väggar utrustade med alla nödvändiga kanaler och passager
för installationer. Tack vare detta finns det inget behov av att göra fåror på
byggarbetsplatsen, väggytan är intakt och tillräckligt slät. Element förberedda på detta sätt,
förutom injektering, efter montering, kräver praktiskt taget inga ytterligare behandlingar på
byggplatsen, de kan målas och efterbehandlingsarbeten kan utföras.

Halvsandwichväggar (väggar med två skikt) VI

Betongväggar med två skikt består av ett konstruktionsskikt av armerad betong och
värmeisolering. Denna typ av vägg kräver efterbehandling på byggarbetsplatsen med
fasadmaterial. De är berättigade i byggnader som byggs, till exempel på vintern, där, tack
vare isoleringen inuti kan efterbehandlingsarbeten utföras och fasadfinishen kan lämnas för
gynnsammare väderförhållanden.

Massiva Betongväggar V (väggar med ett skikt)

Väggar av armerad betong eller lättbetong som används för isolering med konstant tvärsnitt som är 80 upp till 240 mm tjockt. En sida är slät mot formen, så att leveranskostnad och -tid minskar. Den massiva väggen kännetecknas av högkvalitativa element.

Stödmurar i betong

Grundläggande tekniska konstruktioner som används för att skydda sluttningar och deponier. Vid design så tar man hänsyn till de krafter som ska påverka konstruktionen och markspänningar. Stödmurarna har ett L-format eller T-format tvärsnitt och en symmetrisk eller icke-symmetrisk undersida. Väggarna tillverkas även skräddarsydda efter enskilda projekt. Tillverkningsmetoden gör att väggarna kännetecknas av en snabb produktionsprocess. Väggarna är frostsäkra och vattentäta. De används också som ett dekorativt element och ett staketelement.

Lösningar
för fastighetsutvecklare
och industri

Vi samarbetar med designkontor som är specialiserade på att designa byggnader som ska byggas med prefabricerade element. Vi erbjuder en robust lösning för fastighetsutvecklare och industri.

Tillverkning

Vi tillverkar högkvalitativa prefabricerade betongelement på individuell beställning.

Transport

Vi erbjuder specialiserade och internationella transporter av prefabricerade element.

Partnerskap

Vi tror på partnerrelationer med våra kunder. Transparenta och professionella.

Kvalitet

Vi har ett eget laboratorium. Våra prefabricerade element genomgår noggranna tester.

TILLVERKARE AV PREFABRICERADE BETONGELEMENT

P.B.-M. SCANBET sp. z o.o.

P.B.-M. SCANBET sp. z o.o. är en ledande tillverkare av prefabricerade betongelement i Polen med många års erfarenhet inom byggbranschen. Företaget erbjuder ett brett utbud av förtillverkade och kundanpassade betongelement. Sortimentet omfattar prefabricerade väggar, balkonger, trappor och konstruktionselement som pelare och balkar. Prefabricerade betongelement kännetecknas av hög kvalitet och hållbarhet. Genom tillämpning av modern teknik och ständiga förbättringar i produktionsprocesser kan SCANBET genomföra även de mest krävande projekt och möta de mest utmanande kundbehoven.

  • Hög utförandekvalitet Produkter från SCANBET kännetecknas av mycket hög precision på utförande, vilket är särskilt viktigt när det gäller konstruktionselement, såsom prefabricerade väggar. Det gör att byggherrar vara säkra på att de får produkter med exakta dimensioner och egenskaper som ger hela konstruktionen stabilitet och hållbarhet.
  • Ett brett urval av produkter SCANBET erbjuder ett brett urval av prefabricerade byggelement av armerad betong, från väggar och bottenplattor till dekorativa element. Det ger kunderna möjlighet att anpassa produkter till sina individuella behov och krav, vilket bidrar till högre effektivitet och sparar tid och pengar under byggprocessen.

Certifikat

Företagets eget kvalitetskontrollsystem övervakar varje steg i produktionen. Vårt kvalitetskontrollsystem har fått en positiv bedömning från det polska certifieringsorganet CWB i Warszawa.

Kontakt


    Maximal filstorlek: 10MB