Om företaget

P.B.-M. SCANBET sp. z o.o.

Vi har tillverkat prefabricerade betongelement på individuella beställningar i 27 år. Ett erfaret team av SCANBETs ingenjörer kommer att genomföra ditt projekt oavsett dess skala och komplexitet. I tid och med transport till angiven plats.

P.B.-M. SCANBET sp. z o.o.

Tillverkare
av prefabricerade element

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE ”SCANBET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością grundades 1996. Från början av vår verksamhet har vi tillverkat prefabricerade betongelement för bostads-, industri- och anläggningsbyggande. Fabriken tillverkar inga standardelement, utan prefabricerade element tillverkas och levereras på beställning för individuella byggprojekts behov.

 

Vi har specialiserat oss på tillverkning av armerade betongbalkonger, trappor, en- och flerskiktsväggar, hisschakt och konstruktionselement som pelare och balkar. För tillverkning av element som utsätts för växlande väderförhållanden, till exempel för tillverkning av balkongplattor, använder vi betong med högre frostbeständighet, medan tunnväggiga eller de mest komplexa elementen tillverkas av självkompakterande betong (SCC). Vi tillverkar även 3 – dimensionella element som tankar. Vid tillverkning använder vi betong i klasser från C30/37 till C50/60 och vår kapacitet uppgår för närvarande till över 1500 förtillverkade element per månad.

 • 1500 element tillverkas per månad
 • 7 ha lager-och industriyta
 • 220 laster skickas varje månad
 • 60% av personalen har varit med oss från början
 • 27 års verksamhet på den utländska och polska marknaden
 • Kvalitetskontroll i eget laboratorium
 • Över 160 kvalificerade medarbetare
FRÅN 1996 FRAM TILL IDAG

Vår historia

2022
 • Försäljningsvärdet för färdiga produkter: över 120 miljoner PLN
 • Det totala värdet av investeringar uppgick till över 1,5 miljoner PLN
 • Idrifttagning av CNC-styrda maskiner och regelbunden tillverkning av sandwichväggar med klinkertegel i fasadskiktet
2021
 • Modernisering av betongåtervinning och driftsättning av ventilationssystemet på snickeriavdelningen
 • Det totala värdet av investeringar uppgick till över 1,8 miljoner PLN
 • Försäljningsvärdet för färdiga produkter: ca 100 miljoner PLN
2019-2020
 • Ibruktagande av stängsel för lagring av ballast
 • Det totala värdet av investeringar uppgick till över 3,0 miljoner PLN
2019
 • Byggande av stängsel för lagring av ballast påbörjas
2018
 • Modernisering av hall ”B” – idrifttagning av en automatiserad armeringsavdelning
 • Arbetet med att modernisera anläggningen för lagring av ballast påbörjas
 • Försäljningsvärdet för färdiga produkter: ca 70 miljoner PLN
2017
 • Driftsättning av produktionshall ”D” för slutbehandling tillsammans med markanläggning
 • Regelbunden tillverkning av ”nyckelfärdiga” väggar; fasad, fönster, tröskel påbörjas
 • Försäljningsvärdet för färdiga produkter överstiger 60 miljoner PLN
2016
 • Beslut om att utöka anläggningen med en ny produktionshall fattas
 • Dynamisk exportutveckling till Sverige
 • Försäljningsvärdet för färdiga produkter överstiger 50 miljoner PLN
2015
 • Dynamisk exportutveckling till Tyskland
 • Försäljningsvärdet för färdiga produkter överstiger 40 miljoner PLN
2014
 • Försäljningsvärdet för färdiga produkter överstiger 30 miljoner PLN
2013
 • Byggande av traversbanor över lagret istället för gamla byggkranar
2007
 • Byggande av en produktionshall, idag hall ”A”
2006
 • Uppförande av en betonganläggning med blandarvolym på 1,7 m3 och kapacitet 20 m3 per timme
2005
 • Ombyggnad av det gamla pannhuset till en kontors- och personalbyggnad
2003
 • Företaget flyttar sitt säte till ”Husfabriken” i Chociwel
 • Renovering av fasaden på den befintliga produktionshallen
 • Inköp av stålbord för tillverkning av stora prefabricerade element
1996
 • Etablering av verksamheten och tillverkning av de första elementen i Szczecin på ul. Pomorska

Lösningar
för fastighetsutvecklare
och industri

Vi samarbetar med designkontor som är specialiserade på att designa byggnader som ska byggas med prefabricerade element. Vi erbjuder en robust lösning för fastighetsutvecklare och industri.

Tillverkning

Vi tillverkar högkvalitativa prefabricerade betongelement på individuell beställning.

Transport

Vi erbjuder specialiserade och internationella transporter av prefabricerade element.

Partnerskap

Vi tror på partnerrelationer med våra kunder. Transparenta och professionella.

Kvalitet

Vi har ett eget laboratorium. Våra prefabricerade element genomgår noggranna tester.

FULLSTÄNDIG KVALITETSKONTROLL

Certifierade och standardiserade
produktionsprocesser i varje steg

Certifikat

Företagets eget kvalitetskontrollsystem övervakar varje steg i produktionen. Vårt kvalitetskontrollsystem har fått en positiv bedömning från det polska certifieringsorganet CWB i Warszawa.

Kontakt


  Maximal filstorlek: 10MB