Trappor

Prefabricerade
trappor

Vi tillverkar skräddarsydda trappor för både enskilda kunder och för stora projekt. Vi erbjuder tillverkning av alla typer av prefabricerade betongtrappor vad gäller form och mått som är anpassade efter projektets krav.

TRAPPOR

Element i trapphus

Prefabricerade element i trapphus är avsedda för både en- och flerfamiljshus samt för stora projekt som bostadsområden och industriella och kommersiella utrymmen. Vi genomför beställningar enligt enskilda projekt exakt efter kundens önskemål. Tack vare många års erfarenhet tillverkar vi prefabricerade trappor av hög kvalitet, vilket garanterar en bra anpassning av elementen och enkel montering.

Vi tillverkar betongtrappor i negativ (trappsteg och vangstycken – avtryck från formen). Med denna lösning får vi en hög visuell kvalitet på trappstegen och undersidan av trapploppen är glättad manuellt eller mekaniskt. Topplagret av kommunikationszoner kan fritt beläggas med klinker. Utvändiga trappor är tillverkade av frostbeständig betong, vilket har stor betydelse för deras hållbarhet. Vi tillverkar alla typer av prefabricerade trappor vad gäller form och mått.

 

  • Trapplopp med övre eller nedre vilplan eller trapplan som vilar direkt på väggarna
  • Bara trapplopp som vilplan
  • Separata trapplopp och trapplan
  • Svängda trappor 90° och 180°
PÅ INDIVIDUELL BESTÄLLNING

Förtillverkade
trapplopp

Alla typer av betongtrappor tillverkas på individuell beställning och levereras till byggarbetsplatsen som färdiga produkter, vilket avsevärt underlättar byggarbetet på plats. Vi använder högkvalitativ betong för tillverkningen och projektet genomförs alltid i enlighet med riktlinjerna. Vi tillverkar invändiga och utvändiga betongtrappor. Trappor tillverkade av armerad betong är en monteringsfärdig produkt. Till skillnad från traditionella trappor kräver de ingen formsättning eller armering och är klara att användas nästan direkt efter installation. Trots liknande specifikationer urskiljer vi flera typer av prefabricerade trapplopp:

 

Enlopps betongtrappa är den enklaste linjära trappan som leder till målet i en rak linje. Stegen i denna trappa har en rektangulär form med en viss höjd och djup. De används oftare inom industriellt byggande eftersom de ger större genomströmning.

 

Förtillverkad tvåloppstrappa skiljer sig inte från enloppstrappan förutom att trapploppen byter riktning någonstans (vanligtvis 90 eller 180 grader), vanligtvis med ett vilplan placerat där riktningsbytet sker.

 

Spiraltrappa och välvd trappa är moderna trappor som gör stor nytta och används främst i små konstruktioner eftersom de tar upp minst utrymme. De är mycket effektfulla, men används mindre ofta än enlopps- eller tvåloppstrappor.


Rak betongtrappa

Den kännetecknas av snabb montering och ett stort antal konfigurationer, vilket gör att den används i stor utsträckning. Det är en utmärkt lösning vid byggande av hus, industriella anläggningar och offentliga institutioner. Trappan kan monteras oavsett väder. Denna universella trappa kan beläggas med klinker eller sandsten eller lämnas i sin ursprungliga form. Den är en utmärkt lösning för både invändiga och utvändiga trappor. Trappan används inom industriellt och privat byggande samt i fastighetsutvecklingsprojekt.

Svängd betongtrappa

En bra lösning i situationer där utrymmet för trappor är begränsat, t.ex. i bostadsbyggande. Denna lösning är inte bara funktionell, utan även erbjuder hållbarhet och många designalternativ. Svängda trappor lämpar sig perfekt både som en invändig och utvändig lösning. De kan beläggas med trä, sandsten eller klinker eller användas i sin rena form.

Trapplan och vilplan av betong

Vilplan anordnas mellan trapplopp och vid anslutning av trappan. De är en fast element inom bostads- och industriellt byggande.

Lösningar
för fastighetsutvecklare
och industri

Vi samarbetar med designkontor som är specialiserade på att designa byggnader som ska byggas med prefabricerade element. Vi erbjuder en robust lösning för fastighetsutvecklare och industri.

Tillverkning

Vi tillverkar högkvalitativa prefabricerade betongelement på individuell beställning.

Transport

Vi erbjuder specialiserade och internationella transporter av prefabricerade element.

Partnerskap

Vi tror på partnerrelationer med våra kunder. Transparenta och professionella.

Kvalitet

Vi har ett eget laboratorium. Våra prefabricerade element genomgår noggranna tester.

TILLVERKARE AV PREFABRICERADE BETONGELEMENT

P.B.-M. SCANBET sp. z o.o.

P.B.-M. SCANBET sp. z o.o. är en ledande tillverkare av prefabricerade betongelement i Polen med många års erfarenhet inom byggbranschen. Företaget erbjuder ett brett utbud av förtillverkade och kundanpassade betongelement. Sortimentet omfattar prefabricerade väggar, balkonger, trappor och konstruktionselement som pelare och balkar. Prefabricerade betongelement kännetecknas av hög kvalitet och hållbarhet. Genom tillämpning av modern teknik och ständiga förbättringar i produktionsprocesser kan SCANBET genomföra även de mest krävande projekt och möta de mest utmanande kundbehoven.

  • Hög utförandekvalitet Produkter från SCANBET kännetecknas av mycket hög precision på utförande, vilket är särskilt viktigt när det gäller konstruktionselement, såsom prefabricerade väggar. Det gör att byggherrar vara säkra på att de får produkter med exakta dimensioner och egenskaper som ger hela konstruktionen stabilitet och hållbarhet.
  • Ett brett urval av produkter SCANBET erbjuder ett brett urval av prefabricerade byggelement av armerad betong, från väggar och bottenplattor till dekorativa element. Det ger kunderna möjlighet att anpassa produkter till sina individuella behov och krav, vilket bidrar till högre effektivitet och sparar tid och pengar under byggprocessen.

Certifikat

Företagets eget kvalitetskontrollsystem övervakar varje steg i produktionen. Vårt kvalitetskontrollsystem har fått en positiv bedömning från det polska certifieringsorganet CWB i Warszawa.

Kontakt


    Maximal filstorlek: 10MB