Allmänna avtalsvillkor

Niniejsze ogólne warunki umów (OWU) stosowane są we wszelkich umowach zawieranych z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „SCANBET”

spółka z o. o. (dalej przywoływaną jako SCANBET lub Sprzedawca) z siedzibą w Chociwlu, ul. Fabryczna 1, 72-130 Chociwel, akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS nr 0000148193, NIP 955-12-64-828, kapitał zakładowy 200.880 zł.

Zmiany obowiązują Kupującego od dnia doręczenia ich Kupującemu lub od dnia opublikowania ich na stronie internetowej SCANBET – www.scanbet.com.pl (w zależności co nastąpiło wcześniej). Zmienione OWU mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Kupującego po dacie doręczenia mu zmienionych OWU lub od dnia opublikowania ich co nastąpiło wcześniej.

Kontakt


    Maximal filstorlek: 10MB