Tillverkare
av prefabricerade betongelement

Vi har tillverkat prefabricerade betongelement i över 27 år, så vi har lång erfarenhet både som företag och som ett team av specialiserade ingenjörer. Vi har specialiserat oss på tillverkning av prefabricerade element av armerad betong på individuell beställning.

Lösningar
för fastighetsutvecklare
och industri

Vi samarbetar med designkontor som är specialiserade på att designa byggnader som ska byggas med prefabricerade element. Vi erbjuder en robust lösning för fastighetsutvecklare och industri.

Tillverkning

Vi tillverkar högkvalitativa prefabricerade betongelement på individuell beställning.

Transport

Vi erbjuder specialiserade och internationella transporter av prefabricerade element.

Partnerskap

Vi tror på partnerrelationer med våra kunder. Transparenta och professionella.

Kvalitet

Vi har ett eget laboratorium. Våra prefabricerade element genomgår noggranna tester.

FULLSTÄNDIG KVALITETSKONTROLL

Certifierade och standardiserade
produktionsprocesser i varje steg

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Mottagare i Europa

Som tillverkare av prefabricerade betongelement med internationell erfarenhet levererar vi element tillverkade med hög precision till många mottagare i Europa. Vi har särskilt förtroende hos våra partner från Sverige och Tyskland. Vi erbjuder prefabricerade betongelement tillverkade exakt efter projektets krav och internationella transporter till byggarbetsplatsen. Det är också möjligt att leverera prefabricerade element med specialiserade transporter (plattform och kar).

 • Många års samarbete med våra partner från Sverige och Tyskland
 • Specialiserade transporter av prefabricerade element
 • Internationella transporter av prefabricerade element
 • Prefabricerade betongelement tillverkade på individuella beställningar

Våra genomförda projekt

De prefabricerade betongelementen vi tillverkar används i många projekt i Europa. Våra kunder uppskattar oss för kvaliteten och vår partnerskapsstrategi vid genomförandet av projekt.

Prata med experten
vi ger dig råd och tips

TILLVERKARE AV PREFABRICERADE ELEMENT SEDAN 1996

Erfarenhet
som förpliktar

Vi har specialiserat oss på tillverkning av prefabricerade element av betong och armerad betong för väggar, trappor, balkonger och pelare. Vi tillverkar även fasadelement med hjälp av välvda stålformer eller matriser av silikon och erbjuder målning, fönstermontage, tegelfasader och färgad betong på beställning. Vår aktuella kapacitet omfattar tillverkning av prefabricerade element av armerad betong (ej förspända) i en mängd på över 100 m3/dag. Betongen som används för tillverkning av prefabricerade element är betong i klasser från C30/37 till C50/60.

 • 1200 element tillverkas per månad
 • 7 ha lager-och industriyta
 • 250 laster skickas varje månad
 • 60% av personalen har varit hos oss från början
 • 27 års erfarenhet på den utländska och polska marknaden
 • Kvalitetskontroll i alla tillverkningssteg
 • Över 160 kvalificerade medarbetare
BEPRÖVAD TILLVERKARE

Prefabricerade element

Prefabricerade betongelement har många fördelar – de kräver minimal arbetsinsats på byggarbetsplatsen och man behöver ingen formsättning och slipper vänta tills betongen härdar ordentligt. Eftersom produkterna levereras till den angivna platsen i färdig form liknar monteringen av de prefabricerade betongelementen på plats byggande av konstruktioner av mycket stora klossar. Prefabricerade betongelement har inbyggda kopplingar som gör det lättare att koppla ihop delarna. De prefabricerade elementen vi tillverkar används vid byggande av småhus, flervåningshus och större offentliga byggnader samt vid industriellt byggande och vid uppförande av hallar och jordbruksanläggningar.

 

Villkoren för genomförande av beställningen fastställs alltid utifrån kundens individuella projekt. Både mängden material som behöver förberedas och dess kvalitet är viktiga. Prefabricerade betongelement är ett högkvalitativt material, och i vissa situationer (när ett konstruktionselement utsätts för väderpåverkan eller kemiska ämnen) måste betong med en ytterligare ökad hållfasthetsspecifikation användas. En viktig del av beställningens lönsamhet är också det faktum att vi som tillverkare av prefabricerade betongelement erbjuder specialiserade transporter av de tillverkade elementen. Över 220 lastningar lämnar vår fabrik varje månad.

 

Kontakta gärna våra experter. P.B.-M. SCANBET sp. z o.o. tillverkare av prefabricerade betongelement.

Kontakt


  Maximal filstorlek: 10MB