W firmie SCANBET prowadzona jest kontrola jakości na podstawie Zakładowego Systemu Kontroli Jakości. Polega ona na kontroli wykonywanych operacji na każdym etapie produkcji.

Nasz System Kontroli Jakości został pozytywnie zaopiniowany przez norweską jednostkę certyfikującą Kontrollradet. Jednostka certyfikująca Kontrollradet nadała firmie SCANBET certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1111-CPD-0408, dotyczący systemu oceny zgodności dla wymienionych norm:

  • NS-EN 13225:2004 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne;
  • NS-EN 13747:2005+A1:2008 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych;
  • NS-EN 14843:2007 Prefabrykaty z betonu. Schody;
  • NS-EN 1992:2007 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian.
  • Na podstawie w/w certyfikatu, firma Scanbet znakuje produkty symbolem „CE”.

Certyfikat nr PROD-050 wystawiony przez jednostkę notyfikowaną Kontrollradet potwierdza, że firma ustaliła i wdrożyła system produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych wg normy NS-EN 13369:2001 - wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.

System Kontroli Produkcji firmy SCANBET spełnia również wymogi normy DIN EN 206-1:2001-07, DIN1045-1-3 2008-08, DIN1045-4:2001-7, potwierdzone Certyfikatem Zgodności wydanym przez Brandenburgische Technische Universitat Cottbus.

Akredytuje nas również Szwedzkie Stowarzyszenie Systemu Certyfikacji NORDCERT. W/w Stowarzyszenie przyznało nam Certyfikat nr 2113, stwierdzający zgodność z normami EN 13369, BKR i BBK oraz z zasadami certyfikacji BBC.

Firma P.B.-M. Scanbet Sp. z o.o. jako pierwsza w Polsce, uzyskała deklarację środowiskową EPD - Environmental Product Declaration - opracowaną przez ITB z Warszawy.

Deklaracja środowiskowa III rodzaju (EPD) stanowi zbiór istotnych z ekologicznego punktu widzenia informacji dla poszczególnych faz istnienia wyrobu opracowanych w oparciu o normy serii ISO 14040.

Deklaracje EPD - zgodnie z ISO 1ż4025 - to podstawa do sporządzenia bilansu ekologicznego obiektu, a informacjew nich zawarte są niezbędne do uzyskania certyfikatu dla budynków spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju(np. certyfikacja BREEAM i LEED).

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z >>Polityką Cookies <<. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję